Współpraca

Audyt architekta wnętrz

Poznanie potrzeb klienta, preferowanej estetyki i rozwiązań, które będą mu potrzebne w projektowanej przestrzeni. Dokładna analiza projektowanej lub istniejącej przestrzeni architektonicznej pod kątem funkcji, wyposażenia, skali i ergonomii. Analiza dotyczy: rozmieszczenia ścian, układu pomieszczeń, instalacji. Ważne są: skala, proporcje pomieszczeń i możliwości aranżacyjne w oparciu o konkretne rozwiązania i wyposażenie.

OFERTA I UMOWA

Przedstawienie oferty i podpisanie umowy. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. Oferta i umowa – stworzenie makiet dostępnych dla członków stowarzyszenia. Przedstawienie oferty i podpisanie umowy. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. Oferta i umowa – stworzenie makiet dostępnych dla członków stowarzyszenia.

INWENTARYZACJA

To jeden z ważniejszych etapów procesu projektowego, dzięki któremu uzyskujemy precyzyjne wymiary, będące podstawą do realizacji projektów wykonawczych. Istotne są dla nas wszystkie składowe: ściany, istniejące instalacje, stolarka. Na tym etapie architekt wnętrz jest dodatkowo partnerem przy weryfikacji jakości wykonania prac budowlanych, równoległości ścian, pionów, poziomów jakości tynków, posadzek.

SCHEMAT ESTETYKI

To otwarta dyskusja z klientem mająca na celu poznanie potrzeb, preferowanej estetyki, kolorów, itp. Obejmuje propozycje doboru materiałów i wyposażenia. Na tym etapie pokazujemy możliwe drogi i zależności pomiędzy rekomendowanymi rozwiązaniami. Jest to etap „burzy mózgów”, której celem jest optymalne rozeznanie potrzeb klienta pod kątem

KONCEPCJA ARANŻACJI WNĘTRZ

Na tym etapie koncentrujemy się na decyzjach. Pracujemy nad projektami aranżacji wnętrza, posadzki oraz oświetlenia. Wybieramy spośród setek możliwości te konkretne pasujące pod kątem swojej funkcji, materiałów, kolorystyki, a także budżetu. Istotnym puntem staje się szczegółowa kolorystyka, dobór oświetlenia i wyposażenia. Jest to etap, w którym możliwe jest tworzenie wersji alternatywnych

WIZUALIZACJE

Na podstawie przyjętych w etapie koncepcyjnym wyborów: kolorystyki, wyposażenia i oświetlenia tworzymy model 3D wnętrza i opracowujemy wizualizacje wybranych pomieszczeń. Celem jest pokazanie wypracowanej wizji oraz potwierdzenie proponowanych rozwiązań, kolorystyki, materiałów i wyposażenia. Ten etap należy traktować jako uzupełnienie i nie jest on warunkiem powstania projektu.

SZCZEGÓŁOWY PROJEKT KONCEPCYJNY

Po koncepcji i wizualizacjach czas na decyzje. Finalne decyzje to nie tylko estetyka i funkcja to także budżet i optymalizacja kosztów realizacji. Na tym etapie architekt wnętrz jest partnerem nie tylko w zakresie wizji ale także finansów i czasu. Na podstawie wspólnie podjętych decyzji opracowujemy szczegółowe projekty stanowiące podstawę do wycen jest partnerem nie tylko w zakresie wizji ale także finansów i czasu..

PAKIET WYCEN I KOSZTORYS

Na podstawie szczegółowego projektu koncepcyjnego powstaje pakiet wycen. Zbieramy dla klienta pakiet ofert często w wersjach alternatywnych. Powstaje kosztorys i na jego podstawie klient podejmuje finalne decyzje dotyczące realizacji projektu wykonawczego. Pomagamy w zebraniu wszystkich ofert na wybrane materiały, wyposażenie i wykonawstwo. Bazujemy na sprawdzonych firmach i specjalistach.

WYKONAWCY I DOSTAWCY

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy dla klienta partnerem przy wybraniu firm wykonawczych, podpisaniu stosownych umów, weryfikacji kosztów, wybrania technologii. Z naszego punktu widzenia dobry wykonawca i sprawdzony dostawca to klucz do sukcesu. Tworzymy zatem dokumentację będącą bazą do działania, a także weryfikacji wykonywanych prac pod kątem ilościowym i jakościowym.

PROJEKT WYKONAWCZY

Jest to zasadniczo najważniejsza, po koncepcji, część naszej pracy. To dzięki projektowi powstanie wnętrze. Jest on swoistą formułą jednoznacznego przekazu wypracowanej wizji na grunt budowy, pracy ekip budowlanych, elektryków, instalatorów, stolarzy, dostawców wyposażenia. Dzięki wysokiej szczegółowości, dokładności i precyzji projektów realizacja odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami i wysoką dbałością o każdy detal.

REALIZACJA I NADZÓR AUTORSKI

Kolejny kluczowy etap to sama realizacja. Aby przebiegała zgodnie z założeniami, musimy zadbać o nadzór autorski. Polega on na kontroli i monitorowaniu wykonawców pod kątem zgodności wykonywanych prac z dokumentacją i jakości. Na tym etapie dbamy o każdy detal, spotykamy się na budowie, reprezentujemy klienta w kontakcie z wykonawcami. Na tym etapie dbamy o każdy detal, spotykamy się na budowie,

KOORDYNACJA PRAC

Każda realizacja to pakiet wykonawców i dostawców. Każdy etap wykonania prac i dostaw wymaga odbiorów. Współpracujemy zatem ze sprawdzonymi wykonawcami, a na budowach często pojawia się koordynator prac, który z ramienia architekta wnętrz odbiera każdy element składowy. Jest to opcja dodatkowa i rekomendowana przy dużych realizacjach oraz skomplikowanych technologiach.

ODBIORY

W ciągu całego procesu realizacji projektu elementem kluczowym są odbiory poszczególnych etapów prac. Oferujemy pomoc przy odbiorach i weryfikacji jakości wykonanych prac. W zakres odbiorów powinniśmy brać pod uwagę wszystkie składowe. Elementami podlegającymi weryfikacji są jakość, dokładność, użyte materiały, dbałość o detale, sposób działania, czas i czystość pracy.

WNĘTRZA PUBLICZNE

Projekty realizowane są dodatkowo w oparciu o współpracę z branżystami i specjalistami BHP, PPOŻ, SANEPID. Posiadamy umiejętność koordynowania prac pomiędzy branżami, działaniami i we współpracy z generalnymi wykonawcami